Antik Ünnep

0
291
Fotó: Horváth Péter Gyula

Egész napos programsorozattal emlékezünk meg az Antik Gyűjtemény megalapításának 110 éves évfordulójáról a nemrég újranyitott Szépművészeti Múzeumban. A december 5-i rendezvényen megelevenedik az ókor: a késő estig tartó rendhagyó eseményen költészet, bor, zene és színház várja az antik kultúra iránt érdeklődőket, délelőtt pedig tudományos konferenciával tisztelgünk a 100 éve született Szilágyi János György ókorkutató, az Antik Gyűjtemény újjáalapítója előtt.

NAPPALI PROGRAMOK 10.00-13.30

10.00-12.30 KONFERENCIA
„Legbölcsebb az Idő”. Ókortudományi előadások Szilágyi János György (1918–2016) tiszteletére
Lakatos Szilvia: Korinthosi vagy etruszko-korinthosi? Modern vázák korinthosi stílusban
Kárpáti András: Dionysos aulétés. Paestumi vörösalakos harang-kratér (az Antik Gyűjteményúj szerzeménye)
kávészünet
Kulin Veronika: Xerxés döntése Hérodotos elbeszélésében; néhány megfigyelés
Gábor Sámuel: Szatír és/vagy torzó? A viennai szatürosz
kávészünet
Radnóti Sándor: Apollónok
Helyszín: Schickedanz terem

12.30–13.00 KÖNYVBEMUTATÓ
Szilágyi János György: Örvények fölé épülő harmónia I – II. Budapest 2018, Gondolat Kiadó – Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2018
Az Örvények fölé épülő harmónia két kötete Szilágyi János György interjúit, személyes levelezését, valamint a tiszteletére és emlékére született írásokat teszi közzé. A kiadványról Komoróczy Géza, a kötetek összeállítója-gondozója és Böröczki Tamás kiadói szerkesztő beszélget.
Helyszín: Schickedanz terem

A nappali szakmai programokon a részvétel ingyenes!

ESTI PROGRAMOK 17.00-22.00
Az este házigazdája Juhász Anna

ÉLŐ INTERPRETÁCIÓ az Antik Gyűjteményben
„Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt.” Platón –
Közreműködik: Manyasz Erika és Boros Ádám
Kezdési időpontok: 18.30 és 19.30
Helyszín: Antik Gyűjtemény

17.00-18.00 ANTIOPÉ ŐSBEMUTATÓ
Tornyai Péter: Amphión és Zéthosz
Balogh Máté: Antiopé-töredékek

Közreműködik: Darázs Renáta, Molnár Anna – ének, Euripidész Kamarakórus (művészeti vezető: Lozsányi Soma), Szalai András – cimbalom, Balogh Máté – üvegpoharak.

Balogh Máté és Tornyai Péter zeneszerzők 2017-ben kaptak felkérést a Szépművészeti Múzeumtól egy ógörög zenei projekt (Mousziké – az antik zene hangjai) megvalósítására. Ennek egyik része egy-egy zenemű létrehozása volt Euripidész Antiopé című, töredékesen fennmaradt drámájának felhasználásával.
Tornyai Péter Amphión és Zéthosz című darabja a dráma első feléből származó jelenetet dolgozza föl, melyben a két címszereplő testvér a zenélés szerepéről vitázik. A vita már az eredeti szövegben is tágabb jelentéseket idéz föl: a zene kapcsán általában a művészet, az esztétikaalapú élet, a filozófia fontosságáról vagy hiábavalóságáról van szó. A zenei feldolgozás ezt a kontextust szélesíti tovább.
Balogh Máté Antiopé-töredékek című munkája az Euripidész-dráma kilenc töredékét használja fel. A zenei anyag ugyanúgy töredezett, mint a ránk maradt szöveg, mégis beleképzelhető egy nagy ívű formába, mint ahogy a szövegrészleteket is összetartja a háttérben húzódó mitológiai történet.

E művek nem a vélt ógörög zene stílusimitációi, hanem az Euripidész-szöveg kérdéseire is reflektáló kortárs alkotások, habár a szerzők zenei nyelvén kétségkívül nyomot hagyott az antik zene tanulmányozása, amelyben Kárpáti András volt a mesterük.

A két – egyenként 20 perces – darabban az ógörög szövegek eredeti nyelven szólalnak meg.
Helyszín: Román Csarnok

18.00 – 18.30 SZÜMPOSZION
„Mulass, igyál s a mái napot mindig is tartsd magadénak, mert sorsé a többi nap” (Euripidész)

Jeney Zoltán: Etruszk nyitány (1989)
Horváth Béla: oboa
Holló Aurél, Váczi Zoltán: ütőhangszerek
Az etruszk nyitány Szilágyi János György felkérésére készült 1989-ben oboára, hangszalagra és ütőkre a Szépművészeti Múzeum akkori etruszk kiállításának a megnyitására. A rövid mű olyan hangszereket alkalmaz, amelyek elődeit már a görög, az etruszk és a római kultúrában is használták: egy fúvós az oboa (aulosz), két húros hangszer (az egyik pengetős, a másik vonós), valamint antik tányérok (crotala, cymbala). A mű ősbemutatója 1989-ben volt a Szépművészeti Múzeum etruszk kiállítás megnyitóján, a mű két évtized múltán most újra hallható lesz.

Üzenet a palackról – Bor és az antik kultúra
Bognár Róbert műfordító és Kőrizs Imre költő, klasszikus filológus beszélgetnek bor mellett, borokról. Szó lesz ihletről és technológiáról, görög hatásról és röghatásról, a római hagyományról és magyar borok kimondottan divatos, de olykor nyelvtani hibás latin neveiről. És még arról is, mi a közös Horatius pincetechnikájában és a skót whisky készítésében.
Helyszín: Márvány Csarnok

18.30-19.20 KÖLTÖVERSENY
A szellemesség művelt pimaszság. Arisztotelész
Öt kortárs költő, Imre Flóra, Kiss Judit Ágnes, Lator László, Kőrizs Imre és Várady Szabolcs arra vállalkoznak, hogy kipótolják Euripidész töredékes sorait. Nem az eredetitől jól megkülönböztethető, semleges anyaggal dolgoznak, mint a restaurátorok, hanem ihletüket szabadon engedve, az antik drámaíró modern alkotótársaiként kerek egészre, sőt egészekre írják a szöveget.
Az Antik Gyűjtemény műtárgyai több ezer éve várják, hogy irodalmi alkotásokban éledjenek újjá, és az est folyamán ez a pillanat is elérkezik. A költők nemcsak a görög drámaíróval, hanem egymással is versengenek: a vetélkedés második fordulójában a gyűjtemény műtárgyai veszik át az ihlető szerepet, rögtönözésekre inspirálva költőinket.
Helyszín: Román Csarnok

19.20–19.30 AULOSZ BEMUTATÓ
A Mousziké – az antik zene hangjai című projekt keretében sor került tizenkét antik zenei töredék rekonstruálására, feldolgozására és megszólaltatására (Balogh Máté, Tornyai Péter). Készült egy ókori fúvós hangszer, egy aulosz is. Most Bartek Zsolt megszólaltatja az auloszt és eljátszik rajta néhány zenei töredéket.
Helyszín: Román Csarnok

19.40 – 21.20 HELENÉ – BEAVATÓ SZÍNHÁZ
Játsszák: Sztarenki Dóra, Vizi Dávid, Gyulai-Zékány István, Hevesi László, Kotormán Ábel

Díszlet: Devich Botond
Jelmez: Magyar Réka
Zene: Szilvay Máté
Zenei munkatárs: Eckhardt Fanni
Rendezőasszisztens: Perényi Luca
Rendező: Szokol Judit
Beavató: Karsai György

Helené a világ legszebb nője. Nincs férfi, aki ellen tudna állni csábító erejének. Helené szerelméért rombolták le a görögök Tróját, és pusztult el sok ezer görög és phrűg harcos, miatta lett csonka majd’ minden görög család. Az istenek nyilván büntetésül szabadították őt az emberiségre. Homérosz óta él Helenéről ez a kép: az eposz, a lírai költészet, de még a történetírás (Hérodotosz) is ezt a kettős képet őrzi Helenéről. A fennmaradt görög drámák között csak Euripidésznél találkozunk Helenével: nyolc tragédiájában ő a bűnös asszony, a trójai háború oka, a gyűlöletes nő. De mi van akkor, ha Helené soha nem is járt Trójában? – teszi fel a kérdést Euripidész a Helené című drámájában. Ha ő csupán egy ártatlan, sors üldözte nő, aki a trójai háború kezdete óta, immáron tizenhét éve él az egyiptomi királyi palotában, ahová Hermész menekítette őt, s helyette egy képmás-Helenét vitt Parisz Trójába. Az ártatlan Helené hűségesen vár férjére, Menelaoszra… Mit gondoljunk a trójai háborúról, a görög mitológiáról, és a görög történelemről Helené ártatlanságának fényében? És milyen műfajú drámát írt e mítosz-változat felhasználásával Euripidész? Többek között ezekre a kérdésekre keressük beavatószínházi előadásunkban a választ.
Helyszín: Román Csarnok

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Jegyárak:
Teljes áru jegy: 2000 Ft ǀ Kedvezményes jegy*: 1000 Ft
Az esti programok alatt az állandó kiállítások közül kizárólag az Antik Gyűjtemény és az Egyiptomi Gyűjtemény, valamint a Leanardo da Vinci és a budapesti Lovas című időszaki kiállításunk látogatható.
Online jegyvásárlás: https://www.jegymester.hu/hun/Production/70484/ANTIK-UNNEP

*Az Antik ünnep esemény idején nem érvényesek a rendes nyitvatartási idő alatt igénybe vehető kedvezmények. Kedvezményes jegyet azok válthatnak, akik a kiállításokat díjtalanul vagy 50% kedvezménnyel látogathatják. Díjtalan belépő nem igényelhető.